Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo pri vseh storitvah, ki jih Ensitra, Brigita Vogrinec Škraba s.p. (v nadaljevanju ponudnica) ponuja in opravi za svoje stranke (v nadaljevanju naročnike).

Vsak naročnik, ki je svoje naročilo oddal preko obrazca na tej spletni strani, preko elektronskega naslova ali preko telefona se strinja, da je splošne pogoje prebral in razumel ter se z njimi strinja.

Ponudnica jamči za najstrožje varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika v dostavljenih izvirnikih in pri pisnih prevodih in/ali lekturah ter jih pod nikakršnimi pogojih nima pravice dajati na razpolago tretjim osebam.

Naročnik se zavezuje, da bo kopijo izvirnika, ki ga je posredoval ponudnici v prevod ali lekturo, sam hranil na svojem računalniku. Enako velja za prejeti prevod in/ali lekturo. Za izgubo ponudnica ne odgovarja.

Naročnik se zaveda, da prejeti prevod besedila ni avtomatsko lektoriran. Ponudnica ne more prevzeti odgovornosti za pritožbe na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja. Lekturo prevoda lahko naročnik naroči pri ponudnici. Ob hkratnem naročilu prevoda in lekture, je cena slednje nižja kot običajno.

Naročilo, plačilo in dostava

Naročnik lahko zahteva neobvezujočo informativno ponudbo za storitev prevajanja, lektoriranja ali e-knjigo preko spletnega obrazca, preko elektronskega naslova ali preko telefona. Pred sestavo informativne ponudbe, je naročnik ponudnici dolžan posredovati celotno besedilo, za katero naroča prevod in/ali lekturo, ter opozoriti na vse dodatne storitve, ki jih potrebuje (lektura prevoda, potrdilo o lekturi, rok dobave, ...).

Po prejemu informativne ponudbe naročnik izvede plačilo preko plačilnega naloga ali elektronskega bančništva. Ko ponudnica prejme naročnikovo nakazilo, se naročilo šteje za potrjeno in ponudnica ga izpolni v dogovorjenem roku, navedenem na informativni ponudbi. Sobote, nedelje, prazniki, dan potrjenega naročila (prejetega nakazila) in dan dobave, so izvzeti.

Prevod, lekturo in/ali e-knjigo prejme naročnik na želeni e-naslov, kar potrdi s povratnim sporočilom.

Račun prejme naročnik po navadni pošti.

Ponudnica se zavezuje, da bo vsa naročila izpeljala kakovostno oziroma po najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v dogovorjenem roku.

Cene

Informativni cenik storitev je na voljo na spletni strani ponudnice. Končna cena storitve prevajanja in/ali lektoriranja se oblikuje po pregledu posredovanega besedila in je odvisna od obsega in zahtevnosti besedila, želenega časa izpolnitve naročila ter, ko gre izključno za lekturo, od kakovosti izvirnika.

Avtorska stran predstavlja 1500 znakov izvirnika brez presledkov.

DDV ni obračunan v skladu s 94. členom ZDDV-1.

Ponudnica si pridržuje pravico do spremembe cen, razen za že potrjena naročila.

Reklamacija

Rok za reklamacijo računa je 8 dni od izstavitve računa.

Rok za reklamacijo storitve je 5 dni od prejema prevoda in/ali lekture. Naročnik je takšno reklamacijo dolžan sporočiti v pisni obliki, s priporočeno pošiljko, na naslov ponudnice. Ponudnica se obvezuje, da bo vsako resno in utemeljeno reklamacijo, skušala uspešno rešiti v najkrajšem možnem času. Za uspešno rešeno reklamacijo se šteje popravek prevoda in/ali lekture, seveda če je tak popravek sploh potreben. Plačila za že opravljene storitve se ne vrača. Reklamacija prejeta po preteku 5-dnevnega roka se ne obravnava.

V primeru, da bi naročnik iz osebnih razlogov rad odstopil od naročila prevoda in/ali lekture preden je storitev v celoti izvedena in pred potekom dogovorjenega roka, se mu povrne tolikšen del vplačanega zneska, kolikor je še neizvedene storitve, a hkrati ne več kot 50% plačanega zneska.

V kolikor je potrebna reklamacija e-knjige, ki ga je naročnik kupil od ponudnice, je to dolžan sporočiti najkasneje v treh dneh po potrjenem prejemu.

Naročilo in plačilo e-knjige je dokončno - kupnina se ne vrača.

Drugo

Ponudnica ne prevzema nobene, neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti zaradi napak v opravljenih prevodih in/ali lekturah oziroma pri kateri koli drugi opravljeni storitvi.

Ponudnica in naročnik bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševala sporazumno z medsebojnim dogovarjanjem, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo za njihovo reševanje pristojno sodišče na Ptuju.