Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Spol (el género)

Španski samostalniki so lahko ženskega ali moškega spola, ki pa je razviden iz določnega ali nedoločnega člena pred samostalnikom. Spol samostalnika je včasih povsem smiseln: hombre (moški) je moškega spola, mujer (ženska) je ženskega spola. Včasih pa ni tako: persona (oseba) je vedno ženskega spola, četudi je ta oseba moški. Da bi si spol samostalnika lažje zapomnili, vam svetujem, da se učite samostalnike skupaj s členi. Glejte na člen kot na del samostalnika in ne kot na dodatno besedo. Špansko besedo za hišo si torej zapomnite kot "la casa" in ne samo kot "casa".

Velikokrat vam lahko končnice samostalnikov pomagajo ugotoviti kakšnega spola so.

Večina samostalnikov, ki se končajo na -o je moškega spola in večina samostalnikov, ki se končajo na -a je ženskega.

hišala casaknjigael libro
pomarančala naranjastrahel miedo
pivola cervezavolkel lobo


Vendar:

pesemel poemarokala mano
danel díaradiola radio
planetel planetafotografijala foto
programel programamotorno kolola moto
kometel cometa


Naj vam tukaj še omenim, da ima veliko samostalnikov ženskega spola, ki se končajo na -a moško različico, ki se konča na -o.

volkuljala lobavolkel lobo
mačkala gatamačekel gato
vnukinjala nietavnukel nieto


Večina samostalnikov, ki se konča na -ma, -pa in -ta (besede grškega izvora) je moškega spola.

telegramel telegrama
zemljevidel mapa
planetel planeta


Samostalniki, ki se končajo na -tad, -tud, -dad, -sión, -ción, -gión, -triz in -umbre so ženskega spola.

svobodala libertad
hvaležnostla gratitud
univerzala universidad
odločitevla decisión
pogovorla conversación
verala religión
brazgotinala cicatriz
množicala muchedumbre


Samostalniki, ki se končajo na -miento, -mento, -or, -aje in -ismo so ponavadi moškega spola.

rojstvoel nacimiento
dokumentel documento
bolečinael dolor
jezikel lenguaje
kolesarjenjeel ciclismo


Ko se samostalnik konča na -ista, se naj slovnični spol ujema z biološkim. Tako lahko v stavku iz člena razberete ali gre za osebo moškega ali ženskega spola.

cvetličarel florista
cvetličarkala florista
zobozdravnikel dentista
zobozdravnicala dentista


Včasih je lahko samostalnik obeh spolov, od spola pa je odvisen njegov pomen.

kapital (denar)el capital
glavno mestola capital
pročeljeel frente
čelola frente
policistel policía
policijala policía
pristaniščeel puerto
vratala puerta


Ko se samostalnik nanaša na ljudi je njihov slovnični spol enak biološkemu. Enako je pri samostalnikih, ki se nanašajo na živali, kjer obstajata različni besedi za samico in samca.

dečekel chico
deklicala chica
bratel hermano
sestrala hermana
kravala vaca
bikel toro
kokošla gallina
petelinel gallo


Črke abecede so vedno ženskega spola.

bla b
mla m


Števila, barve in dnevi v tednu so moškega spola.

enael uno
stoel cien
rdečael rojo
modrael azul
ponedeljekel lunes
sobotael sábado


Samostalniki, ki predstavljajo zloženke so vedno moškega spola.

odpirač za konzerveel abrelatas
zobotrebecel mondadientes