Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Množina (el plural)

Napisano je že bilo, da je množinska oblika določnega in nedoločnega člena las/unas in los/unos. Sedaj pa še tvorjenje množine samostalnikov.

Če se samostalnik konča na samoglasnik, mu v množini enostavno dodamo -s.

knjiga - knjigeel libro - los libros
sestra - sestrela hermana - las hermanas
maček - mačkiel gato - los gatos


Če se samostalnik konča na soglasnik (razen na -z), mu v množini dodamo -es.

mesto - mestala ciudad - las ciudades
dežela - deželeel país - los países
hotel - hoteliel hotel - los hoteles


Zgornjima praviloma sledi 95 % španskih samostalnikov.

Če se samostalnik konča na -ión, mu v množini dodamo -es in opustimo naglas.

pogovor - pogovorila conversación - las conversaciones
lekcija - lekcijela lección - las lecciones
letalo - letalael avión - los aviones


Enako velja za vse samostalnike, ki se končajo na -s ali -n in je zadnji samoglasnik naglašen.

avtobus - avtobusiel autobús - los autobuses
tat - tatoviel ladrón - los ladrones


Samostalniki, ki pa se končajo na -s pred katerim ni naglašenega samoglasnika, pa ostanejo v množini enaki.

ponedeljek - ponedeljkiel lunes - los lunes
kriza - krizela crisis - las crisis


Če se samostalnik konča na -z, v množini spremenimo z v c in mu dodamo -es.

glas - glasovi la voz - las voces
svinčnik - svinčnikiel lápiz - los lápices
riba - ribeel pez - los peces


Pri zloženkah se spremeni samo člen.

odpirač za konzerve - odpirači za konzerveel abrelatas - los abrelatas
zobotrebec - zobotrebciel mondadientes - los mondadientes


Ko se množinski samostalnik nanaša na skupino samostalnikov različnih spolov, se v množini uporablja moški spol.

mački (1 maček in 2 mački) los gatos (in ne las gatas)
prijatelja (1 prijatelj in 1 prijateljica)los amigos