Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Velika začetnica (la maiuscola)

Veliko začetnico pišemo:

- na začetku vsakega stavka

Vidim drevo.Vedo un albero.
Govorimo italijansko.Parliamo italiano.


- na začetku citiranega stavka

Sebastjan je rekel: "Moje kolo je novo."
Sebastiano ha detto: "La mia bicicletta è nuova."


- ko zapisujemo osebna in druga lastna imena

Bernardo, Cristiana, Damiano, Giuseppe, Francesco D'Antoni, Chiara Benedetto
l'Italia, la Slovenia, la Spagna, la Francia, la Germania, l'Inghilterra
Nuova Gorizia, Ancona, Bologna, Castrovillari, Firenze, Roma
il Mediterraneo, il Po, il Nilo, la Drava, il Danubio, il Mar Baltico


- ko zapisujemo naslove knjig

Kakor vam dragoCome vi piace
Dva gospoda iz VeroneI due gentiluomini di Verona


- ko zapisujemo imena cerkvenih, političnih in podobnih osebnosti

kardinalil Cardinale
papežil Papa
predsednikil Presidente
admirall'Ammiraglio


- ko zapisujemo stoletja

dvajseto stoletjeil Novecento
trinajsto stoletjeil Duecento
osemnajsto stoletjeil Settecento


- ko zapisujemo praznike (cerkvene, državne)

božičil Natale
praznik delala Festa del lavoro


- ko želimo neko stvar poosebiti

parlamentil Parlamento
zdravstvola Sanità