Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Spol (il genere)

Samostalniki so lahko v italijanščini moškega ali ženskega spola, ki pa je razviden iz člena, ki stoji pred samostalnikom. Svetujem vam, da se italijanske samostalnike že od vsega začetka učite skupaj s členi. Glejte na člen kot na del samostalnika in ne kot na dodatno besedo. Italijansko besedo za rožo si torej zapomnite kot "il fiore" in ne samo kot "fiore".

Nekatere besede vam lahko "namignejo" svoj spol s pomočjo svojih končnic. Seveda pa obstajajo povsod izjeme...

Večina italijanskih samostalnikov se konča na samoglasnik. Tisti, ki se končajo na soglasnik so tujega izvora.

Samostalniki, ki se končajo na -o so ponavadi moškega spola.

kisl'aceto
lijakl'imbuto
stadionlo stadio
ogledalolo specchio
mizail tavolo
porokail matrimonio


Vendar:

rokala mano
košarkala pallacanestro
fotografijala foto


Samostalniki, ki se končajo na -a so ponavadi ženskega spola. Bodite pazljivi s samostalniki, ki so grškega izvora in se končajo na -ma, saj so moškega spola (il clima, il diploma, il problema, il programma, il tema).

alergijal'allergia
solatal'insalata
breskevla pesca
strojla macchina


Vendar:

aromal'aroma
kinoil cinema
pižamail pigiama


Samostalniki, ki se končajo na -e so lahko ženskega ali moškega spola. Najbolje je, da se takšne naučite "na pamet".

moški spol

okolje l'ambiente
škorenjlo stivale
mostil ponte


ženski spol

mrežala rete
dolinala valle
praprotla felce


Samostalniki, ki se končajo na soglasnik (večinoma samostalniki, ki niso latinskega izvora), -one, -amma, -ore, -ere, -ame, -ale, -ile in -è so ponavadi moškega spola.

tramvajil tram
športlo sport
balkonil balcone
paralelogramil parallelogramma
srceil cuore
natakaril cameriere
mizaril falegname
škorenjlo stivale
avtol'automobile
kavail caffè


Samostalniki, ki se končajo na -ione, -tà, -tù, -ie in -i so ponavadi ženskega spola.

generacijala generazione
srečala felicità
mladostla gioventú
ženala moglie
sintezala sintesi


Samostalniki, ki se končajo na -ista ponavadi označujejo poklice in so lahko moškega ali ženskega spola (ta je odvisen od biološkega spola).

farmacevtil farmacista
farmacevtkala farmacista
zobozdravnikil dentista
zobozdravnicala dentista


Naslednje skupine besed so skoraj vedno moškega spola:

- morja, jezera, prelazi, gore in reke

Sredozemsko morjeil Mediterraneo
Gardsko jezeroil Lago di Garda
prelaz Furkail Passo della Furka
Kilimandžaroil Kilimanjaro
Padil Po

- dnevi*

ponedeljekil lunedì
petek il venerdì

*Izjema je nedelja - ta je ženskega spola (la domenica)

- glavni števniki

petil cinque
desetil dieci
štirinajstil quattordici

Naslednje skupine besed so skoraj vedno ženskega spola:

- otoki in mesta

Grenlandijala Groenlandia
BenetkeBenetke

- znamke avtomobilov

Peugeotla Peugeot
Porschela Porsche

- sadje

breskevla pesca
češnjala ciliegia
lubenical'anguria

- črke

dla d
gla g