Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Množina (il plurale)

Množinska oblika določnega in delnega člena vam je že znana, sedaj pa poglejmo še množinske oblike samostalnikov.

Naslednja tabela prikazuje spreminjanje končnic samostalnikov ob tvorjenju množine.

Množina pri italijanščini.

Ko se samostalnik konča na -o ali -e, mu množino tvorimo tako, da spremenimo -o in -e v -i.

miza - mizeil tavolo - i tavoli
lijak - lijakil'imbuto - gli imbuti
roka - rokela mano - le mani
brat - bratjeil fratello - i fratelli
škorenj - škornjilo stivale - gli stivali
stopalo - stopalail piede - i piedi
mreža - mrežela rete - le reti
oče - očetjeil padre - i padri


Ko se samostalnik konča na -a*, mu množino tvorimo tako, da spremenimo -a v -e.

stroj - strojila macchina - le macchine
hijena - hijenela iena - le iene
sestra - sestrela sorella - le sorelle
hiša - hišela casa - le case


*Ko gre za samostalnike moškega spola, ki se končajo na -a, pa jim množino tvorimo tako, da -a spremenimo v -i.

diploma - diplomeil diploma - i diplomi
problem - problemiil problema - i problemi


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -ea tvorijo množino tako, da se -ea spremeni v -ee.

boginja - boginjela dea - le dee
smreka - smrekela picea - le picee
orhideja - orhidejel'orchidea - le orchidee


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -ca tvorijo množino tako, da se -ca spremeni v -che.

prijateljica - prijateljicel'amica - le amiche
breskev - breskvela pesca - le pesche
mravlja - mravljela formica - le formiche


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -ga tvorijo množino tako, da se -ga spremeni v -ghe.

žaga - žagela sega - le seghe
gospodinja - gospodinjela casalinga - le casalinghe
želva - želvela tartaruga - le tartarughe


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -cia pred katerim je soglasnik in -i- ni naglašen, tvorijo množino tako, da se -cia spremeni v -ce.

žepna svetilka - žepne svetilkela torcia - le torce
pomaranča - pomarančel'arancia - le arance
obraz - obrazila faccia - le facce


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -cio pred katerim je soglasnik in -i- ni naglašen, tvorijo množino tako, da se -cio spremeni v -ci.

objem - objemil'abbraccio - gli abbracci
jež - ježiil riccio - i ricci
konjiček - konjičkiil cavalluccio - i cavallucci


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -cia pred katerim je samoglasnik in -i- ni naglašen, tvorijo množino tako, da se -cia spremeni v -cie.

lekarna - lekarnela farmacia - le farmacie
srajca - srajcela camicia - le camicie


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -gia pred katerim je soglasnik in -i- ni naglašen, tvorijo množino tako, da se -gia spremeni v -ge.

loža - ložela loggia - le logge
plaža - plažela spiaggia - le spiagge


Samostalniki ženskega spola, ki se končajo na -gia pred katerim je samoglasnik in -i- ni naglašen, tvorijo množino tako, da se -gia spremeni v -gie.

češnja - češnjela ciliegia - le ciliegie
kovček - kovčkila valigia - le valigie


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -co in imajo na predzadnjem zlogu naglas tvorijo množino tako, da se -co spremeni v -chi.*

figa - figeil fico - i fichi
luknja - luknjeil buco - i buchi
kuhar - kuharjiil cuoco - i cuochi

*Tukaj obstajata dve izjemi, in sicer prijatelj - prijatelji (l'amico - gli amici) in sovražnik - sovražniki (il nemico - i nemici).


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -co in imajo na predpredzadnjem zlogu naglas tvorijo množino tako, da se -co spremeni v -ci.

tehnik - tehnikiil tecnico - i tecnici
zdravnik - zdravnikiil medico - i medici


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -go in imajo na predzadnjem zlogu naglas tvorijo množino tako, da se -go spremeni v -ghi.

jezero - jezerail lago - i laghi
kirurg - kirurgiil chirurgo - i chirurghi
hotel - hotelil'albergo - gli alberghi


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -go in imajo na predpredzadnjem zlogu naglas tvorijo množino tako, da se -go spremeni v -gi.

arheolog - arheologiil archeologo - i archeologi
beluš - belušil'asparago - gli asparagi


Samostalniki moškega spola, ki se končajo na -io:

- ko je -i- naglašen, spremenimo -io v -ii

stric - stricilo zio - gli zii

- ko -i- ni naglašen, spremenimo -io v -i

sin - sinoviil figlio - i figli

Samostalniki, ki se končajo na -logo in označujejo ljudi, tvorijo množino tako, da se -logo spremeni v -logi, tisti, ki pa označujejo stvari pa tako, da se -logo spremeni v -loghi.

psiholog - psihologilo psicologo - gli psicologi
dialog - dialogiil dialogo - i dialoghi

Včasih se samostalnikom v množini spremeni le člen:

- ko se samostalnik konča na soglasnik (večinoma besede tujega izvora)

tramvaj - tramvajiil tram - i tram
šport - športilo sport - gli sport
računalnik - računalnikiil computer - i computer

- ko se samostalnik konča na naglašeni samoglasnik

enota - enotel'unità - le unità
univerza - univerzel'università - le università
jedilnik - jedilnikiil menù - i menù
šimpanz - šimpanzilo scimpanzé - gli scimpanzé
mesto - mestala città - le città

- ko je samostalnik enozložen

dan - dnevi (poetična raba)il dì - i dì
kralj - kraljiil re - i re
živalski vrt - živalski vrtovilo zoo - gli zoo

- ko je samostalnik okrajšan (v dolgi obliki se spremenijo tudi končnice)

fotografija - fotografijela foto (la fotografia) - le foto (le fotografie)
kolo - kolesala bici (la bicicletta) - le bici (le biciclette)
avto - avtil'auto (l'automobile) - le auto (le automobili)

- ko se samostalnik konča na -i

analiza - analizel'analisi - le analisi
cista - cistela cisti - le cisti

- ko samostalnik označuje priimek

Capulet - Capuletiil Capuleti - i Capuleti
Monteg - Montegiil Montecchi - i Montecchi


Nekateri samostalniki moškega spola v množini spremenijo spol. Končnico spremenimo v -a.

jajce - jajcal'uovo - le uova
prst - prstiil dito - le dita
ustnica - ustniceil labbro - le labbra


Obstajajo tudi samostalniki, ki imajo dve množinski obliki, eno moškega spola in eno ženskega. Moška oblika se koča na -i, ženska pa na -a. Od spola je odvisen tudi pomen samostalnika.

samostalnikedninamnožina
krikil gridoi gridi (živalski kriki)le grida (človeški kriki)
kostl'ossogli ossi (kosti)le ossa (okostje)
zidil muroi muri (zidovi)le mura (obzidje)


Samostalnik mož (moški) tvori nepravilno množinsko obliko.

mož - možjel'uomo - gli uomini


Ko se množinski samostalnik nanaša na skupino samostalnikov različnih spolov, se v množini uporablja moški spol.

mački (1 maček in 2 mački)i gatti
prijatelji (1 prijatelj in 3 prijateljice)gli amici


Nekateri samostalniki imajo le množinsko obliko. Med njimi so tudi nekatera geografska imena.

brkii baffi
počitnicele ferie
škarjele forbici
očalagli occhiali
tèmale tenebre
Alpele Alpi
Andile Ande
Antilile Antille
Apeninigli Appennini
Karpatii Carpazi


Nekateri samostalniki pa imajo le edninsko obliko:

- samostalniki, ki označujejo zemljepisna imena

Italijal'Italia

- samostalniki, ki označujejo nekaj unikatnega

sonceil sole
lunala luna

- samostalniki, ki označujejo čute

vidla vista
sluhl'udito
vonjl'odorato
okusil gusto
tipil tatto

- samostalniki, ki označujejo snovi, materiale, izdelke ipd.

premogil carbone
pšenicail frumento
mlekoil latte

- abstraktni samostalniki, ki označujejo kvaliteto, počutje, dejanja ali stanje

radostla gioia
častl'onore
razvojlo sviluppo
ponosl'orgoglio

- samostalniki, ki se končajo na -ismo ter različne veje znanosti

impresionizeml'impressionismo
medicinala medicina
biologijala biologia


Če ste v dvomih glede množinske oblike samostalnika vam predlagam, da pogledate v slovarje, ki zraven prevoda ponujajo tudi obliko samostalnika v množini. Najlažja pot pa je verjetno ta, da se ob učenju novih besed zraven naučite še njihove množinske oblike.