Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Člen (l'articolo)

V italijanščini se mora člen ujemati s samostalnikom v spolu (moški ali ženski) in številu (ednina ali množina).

V italijanščini poznamo:

  • določni člen (l', lo, il, la, gli, i, le)
  • nedoločni člen (un, uno, una, un')
  • delni člen (dell', dello, del, della, degli, dei, delle).
A) Določni člen (l'articolo determinativo)n

Določni člen uporabljamo, ko govorimo o točno določenih ali že znanih ljudeh oz. stvareh.


Določni člen pri italijanščini.

Pred samostalniki moškega spola uporabljamo v ednini določni člen l' (ko se samostalnik začne na samoglasnik), lo (ko se samostalnik začne na z-, x-, y-, ps-, pn-, gn- ter na s-, ki mu sledi soglasnik in na i-, ki mu sledi samoglasnik) ali il (ko se samostalnik začne na ostale soglasnike). V množini uporabljamo gli (ko se samostalnik začne na samoglasnik ali pa na z-, x-, y-, ps-, pn-, gn- ter na s-, ki mu sledi soglasnik in na i-, ki mu sledi samoglasnik) ali i (ko se samostalnik začne na ostale soglasnike).

zimal'inverno
striclo zio
ksilofonlo xilofono
jogurtlo yogurt
psihologlo psicologo
pnevmatikalo pneumatico
škratlo gnomo
ogledalolo specchio
jodlo iodio
mesecil mese
prijateljigli amici
stricigli zii
ksilofonigli xilofoni
jogurtigli yogurt
psihologigli psicologi
pnevmatikegli pneumatici
škratjegli gnomi
ogledalagli specchi
ionigli ioni
mesecii mesi


Pred samostalniki ženskega spola uporabljamo v ednini določni člen l' (pred samoglasniki) ali la (pred soglasniki in pred i-, ki mu sledi samoglasnik). V množini uporabljamo le.

vodal'acqua
ključla chiave
hijenala iena
kapljicele gocce

Očlenjeni predlogi (le preposizioni articolate)

Določni člen se spoji s predlogi a, con, da, di, in in su.


Očlenjeni predlogi pri italijanščini.

* Dandanes se v pogovorni italijanščini uporabljata le še col (con + il) in coi (con + i). Z ostalimi členi pa se predlog con več ne spaja (con lo, con la, con gli, ...).

k hotelom
agli alberghi (agli = a + gli)
mož s klobukom
l’uomo col cappello (col = con + il)
od fantov
dai ragazzi (dai = da + i)
vrata (od) hiše
la porta della casa (della = di + la)
v hotelih
negli alberghi (negli = in + gli)
na mizi
sul tavolo (sul = su + il)

B) Nedoločni člen (l'articolo indeterminativo)

Nedoločni člen uporabljamo, ko govorimo na splošno o ljudeh oz. stvareh ali pa le-ti oz. le-te še niso bile omenjene.


Nedoločni člen pri italijanščini.

Pred samostalniki moškega spola uporabljamo v ednini nedoločni člen uno (ko se samostalnik začne na z-, x-, y-, ps-, pn-, gn- ter na s-, ki mu sledi soglasnik in na i-, ki mu sledi samoglasnik) ali un (ko se samostalnik začne na samoglasnik ali ostale soglasnike).

Pred samostalniki ženskega spola pa uporabljamo nedoločni člen un' (pred samoglasniki) ali una (pred soglasniki in pred i-, ki mu sledi samoglasnik).

Množine nedoločnega člena načeloma ni, uporablja se delni člen (naslednja točka) ali pa pridevnika qualche (nekateri), alcuni/-e (nekaj).

stricuno zio
ksilofonuno xilofono
jogurtuno yogurt
psihologuno psicologo
pnevmatikauno pneumatico
škratuno gnomo
ogledalouno specchio
ionuno ione
bratranecun cugino
prijateljun amico
prijateljicaun'amica
tetauna zia
hijenauna iena
B) Delni člen (l'articolo partitivo)

Delni člen je spoj predloga di z določnim členim. Stoji lahko v ednini (pred neštevnimi samostalniki) in množini. Njegova množinska oblika se uporablja tudi kot množina nedoločnega člena.

Delni člen uporabljamo, ko govorimo o nedoločeni količini ali nedoločenem številu stvari, izražamo del neke celote, tudi vrsto.


Delni člen pri italijanščini.

Pred samostalniki moškega spola uporabljamo v ednini delni člen dello (ko se samostalnik začne na z-, x-, y-, ps-, pn-, gn- ter na s-, ki mu sledi soglasnik in na i-, ki mu sledi samoglasnik), del (ko se samostalnik začne na ostale soglasnike) ali dell' (ko se samostalnik začne na samoglasnik).

V množini uporabljamo degli (ko se samostalnik začne na samoglasnik ali pa na z-, x-, y-, ps-, pn-, gn- ter na s-, ki mu sledi soglasnik in na i-, ki mu sledi samoglasnik) ali dei (ko se samostalnik začne na ostale soglasnike).

nekaj sladkorjadello zucchero
nekaj jogurtadello yogurt
nekaj sirupadello sciroppo
nekaj jodadello iodio
nekaj kavedel caffè
nekaj oljadell'olio
nekaj nahrbtnikovdegli zaini
nekaj jogurtovdegli yogurt
nekaj psihologovdegli psicologi
nekaj pnevmatikdegli pneumatici
nekaj škratovdegli gnomi
nekaj študentovdegli studenti
nekaj ionovdegli ioni
nekaj knjigdei libri
nekaj prijateljevdegli amici


Pred samostalniki ženskega spola uporabljamo v ednini delni člen dell' (pred samoglasniki) ali della (pred soglasniki in pred i-, ki mu sledi samoglasnik). V množini uporabljamo delle.

nekaj vodedell'acqua
nekaj sadjadella frutta
nekaj kravatdelle cravatte
nekaj hijendelle iene