Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Kakšnega spola je samostalnik?

Francoski samostalniki so lahko le moškega ali ženskega spola, velikokrat pa se spol samostalnika v slovenščini razlikuje od spola samostalnika v francoščini. Svetujem vam, da se učite samostalnike skupaj s členi. Glejte na člen kot na del samostalnika in ne kot na dodatno besedo. Francosko besedo za knjigo si torej zapomnite kot "le livre" in ne samo kot "livre". Nekatere besede vam lahko "namignejo" svoj spol s pomočjo svojih končnic.

Samostalniki, ki se končajo na -eau, -age, -ment, -phone, -scope, -isme in -ège so ponavadi moškega spola, enako velja za samostalnike, ki se končajo s soglasnikom ter samostalnike oblikovane po nedoločniku glagola.

tortale gâteau
obrazle visage
plačilole paiement
mikrofonle microphone
stetoskople stéthoscope
kolesarjenjele cyclisme
vrtiljakle manège
diamantle diamant
milole savon
paketle colis
znanjele savoir (glagol vedeti)
močle pouvoir (glagol moči)


Samostalniki, ki se končajo na -e, -ure, -ence, -ance, -té, -ette, -ion (posebno -sion, tion), -ie, -ade, -eur in -ode so ponavadi ženskega spola, kakor tudi večina samostalnikov, ki se končajo na -ique in večina samostalnikov, ki se končajo na -e pred katerim je podvojen soglasnik (ll, mm, rr, nn, ...). Moškega spola je tudi večina samostalnikov, ki predstavljajo zloženke in tistih, ki se končajo na soglasnik pred katerim je samoglasnik.

nogala jambe
avtola voiture
znanostla science
tehtnicala balance
družbala société
lešnikla noisette
poklicla profession
plavanjela natation
kredala craie
mazilola pommade
dolžinala longueur
predalnikla commode
klinikala clinique
medaljala médaille
jabolkola pomme
budilka z radiemle radio-réveil (le radio + le réveil)
bankovecle billet


Zavedati se morate, da ima vsako pravilo izjeme. Npr. samostalniki, ki se končajo na -e niso vedno ženskega spola (obraz - le visage).

Ko se samostalniki nanašajo na ljudi, je slovnični spol ponavadi enak biološkemu (spet pa obstaja nekaj izjem).

mamala mère
očele père
hčila fille
sinle fils


Obstajajo pa samostalniki, ki se nanašajo na ljudi in so vedno moškega ali ženskega spola, pa čeprav se ta ne ujema z biološkim spolom.

klovn (moški ali ženska)le clown
učenjak (moški ali ženska)le savant
zvezdnik (moški ali ženska)la vedette


Pri poklicih ponavadi obstajata moška in ženska oblika.

igralecun acteur (= l'acteur)
igralkaune actrice (=l'actrice)
natakarle serveur
natakaricala serveuse


Ko se samostalniki nanašajo na živali, je spol pogosto "poljuben". Nekatere živali so vedno moškega spola (polž - un escargot = l'escargot, zebra - le zèbre), nekatere pa ženskega (mravlja - la fourmi, žirafa - la girafe), pri čemer ne igra vloge, če govorimo o samcu ali samici. Za nekatere živali pa obstajajo moške in ženske oblike.

mačkala chatte
mačekle chat
psicala chienne
pesle chien
kravala vache
bikle taureau


Naslednje skupine besed so skoraj vedno moškega spola:

- dnevi, meseci, letni časi in smeri neba

ponedeljekle lundi
sobotale samedi
marecle mars
decemberle décembre
pomladle printemps
jesenl'automne
severle nord
jugle sud


- imena jezikov

francoščinale français
španščinal'espagnol
portugalščinale portugaise


- barve

modrale bleu
rdečale rouge


- črke in števila

sedemle sept
dle d


- mere

meterle mètre
gramle gramme


Naslednje skupine besed so skoraj vedno ženskega spola:


- sadje*

bananala banane
hruškala poire
breskevla pêche

*izjeme se ponavadi ne končajo na -e (kivi - le kiwi, melona - le melon, ...)


- vede, znanosti, šolski predmeti

astronomijal'astronomie
znanostla science
biologijala biologie


- avtomobili

la Peugeot
la Renault
la Saxo


- ure

la Rolex
la Citizen