Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Člen (l'article)

Členi se morajo s francoskimi samostalniki ujemati v spolu in številu.

V francoščini poznamo:

  • določni člen (la, le, les)
  • nedoločni člen (une, un, des)
  • delni člen (de la, du, des).
A) Določni člen (l'article défini)

Določni člen uporabljamo, ko govorimo o točno določenih ali že znanih ljudeh oz. stvareh.

Pred samostalniki ženskega spola uporabljamo določni člen la, pred samostalniki moškega spola pa le. V množini uporabljamo za oba spola določni člen les.

ključavnicala serrure
darilole cadeau
ljudjeles gens


Ko določnemu členu sledi samoglasnik ali nemi h spremenimo le in la v l'. Les ostane enak.

poletjel'été
letol'an
zimal'hiver
otrociles enfants


Določni člen se združi s predlogoma de in à:

de + le = du
de + la = de la
de + l' = de l'
de + les = des

(du frère, de la nièce, de l'hôtel, des chaussures)

à + le = au
à + la = à la
à + l' = à l'
à + les = aux

(au chien, à la maison, à l'appartement, aux arbres)

B) Nedoločni člen (l'article indéfini)

Nedoločni člen uporabljamo, ko govorimo na splošno o ljudeh oz. stvareh.

Pred samostalniki ženskega spola uporabljamo nedoločni člen une, pred samostalniki moškega spola pa un. V množini uporabljamo za oba spola nedoločni člen des.

baterijaune pile
knjigaun livre
darilades cadeaux


Ko je nedoločni člen uporabljen v nikalnem stavku se vse tri oblike spremenijo v de in če sledi samoglasnik v d'.*

Nimam psa.Je n'ai pas de chien.
Nimam letala.Je n'ai pas d'avion.

* Enako velja za delni člen, ki se nahaja v negativnem stavku.

C) Delni člen (l'article partitif)

Delni člen uporabljamo, ko govorimo o nedoločeni količini ali nedoločenem številu stvari, izražamo del neke celote.

Pred samostalniki ženskega spola uporabljamo delni člen de la, pred samostalniki moškega spola pa du. Ko se samostalnik začne na samoglasnik ali nemi h uporabljamo de l'. V množini uporabljamo za oba spola delni člen des.

nekaj sladoledade la glace
nekaj popradu poivre
nekaj oljade l'huile
nekaj jabolkdes pommes


Primer uporabe členov v stavku:


določni člen

Natakar da Tristanu seznam vin.Le serveur donne la carte des vins à Tristan.

Vemo kateri seznam mu da natakar - seznam vin.


nedoločni člen

Tristan si izbere vino.Tristan choisit un vin.

Ne vemo katero vino si izbere Tristan - eno vino.


delni člen

Tristan popije nekaj vina.Tristan boit du vin.

Ne vemo koliko vina popije Tristan - popije ga nekaj.