Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Velika začetnica (Capital letter)

Veliko začetnico pišemo:

- na začetku vsakega stavka

Zakaj delaš to?Why are you doing this?
Nikoli ne reci nikoli.Never say never.


- na začetku citiranega stavka

Rekel je: "Pridi sem."He said, "Come here."


- ko uporabljamo osebni zaimek 1. osebe ednine I (jaz)

Lahko vidim vlak?Can I see the train?
Obljubim, da si bom zapomnil...I promise I will remember...


- ko zapisujemo osebna lastna imena, nazive ljudi (ko so uporabljeni v direktnem naslavljanju, ko gre za naziv "poglavarja" ali ko jim sledi osebno lastno ime), krajevna lastna imena, imena določenih ulic, spomenikov, stavb in sob namenjenih sestankom, imena planetov, imena rodov živali, imena živali, imena časopisov in revij, dneve, mesece, praznike, zgodovinske dogodke, dokumente in določena časovna obdobja, jezike, narodnost, imena religij in religioznih ikon, imena blagovnih znamk, smeri neba (če te označujejo del pokrajine, če pa so mišljene le kot smeri kompasa jih pišemo z malo začetnico), naslov knjige, pomembnejše besede v naslovih knjig (z veliko ne pišemo the, a ali an, če le niso na začetku), člane narodnih, političnih, rasnih, občinskih in športnih skupin (društev, ekip), modele vozil, nagrade

Primeri uporabe velike začetnice v angleščini.