Prevajanje Ensitra Ensitra - prevajanje
Za vas

Prevod želenega besedila bo vseboval le prave besede, opravljen bo kakovostno in v dogovorjenem roku, lektura bo poskrbela za dovršeno jezikovno obdelavo besedila, oblikovanje pa bo omogočilo popolnost tudi z estetskega vidika.

Mnenja strank

Odzivnost podjetja Ensitra je zelo dobra in hitra. Njihove storitve so kakovostne in hitre. Več

Prevajanje

Nudimo vam prevajanje splošnih in poljudnih besedil, leposlovja, strokovnih besedil, navodil in priročnikov, člankov, programske opreme, katalogov, študijskega gradiva, spletnih strani...

Lektoriranje

V lektoriranje nam lahko pošljete od splošnih besedil, navodil, člankov, referatov, seminarskih in diplomskih nalog do spletnih strani, revij, študijskega gradiva in vsega ostalega.

Misel

Svet zapoje, če najdeš čarobno besedo.
(Joseph von Eichedorff)

 
Členi (Articles)

V angleščini obstajata dva člena: določni člen the in nedolčni člen a/an.

A) Določni člen

Določni člen the uporabljamo v enaki obliki za moški, ženski in srednji spol ter za ednino in množino.

avtothe car
oknothe window
mizathe table
mizethe tables


Uporabljamo ga:

- ko govorimo o ljudeh oz. stvareh, ki so našemu sogovorniku že poznani/poznane, torej se zaveda natančno koga/kaj mislimo, čeprav jih v tem trenutnem pogovoru še nismo omenili

Kje je kuhinja?Where is the kitchen?

Naš sogovornik ve, točno katero kuhinjo imamo v mislih.


- ko govorimo o ljudeh oz. stvareh, ki smo jih našemu sogovorniku v tem trenutnem pogovoru že omenili

Kupil sem jabolko. Bilo je gnilo. I bought an* apple. The apple was rotten.

Sogovornik ve, katero jabolko je bilo gnilo.

*V prvem stavku ne smemo uporabiti the, saj sogovorniku pove le to, da smo kupili eno jabolko, ne pa točno katero.


- ko govorimo o geografskih točkah zemlje

ekvatorthe equator


- ko govorimo o rekah, oceanih, morjih, ...

Amazonkathe Amazon
Atlantikthe Atlantic
Karibsko morjethe Caribbean Sea


- ko govorimo o določenem samostalniku za katerega vemo, da obstaja samo en takšne vrste

snegthe snow
soncethe sun


- ko govorimo o tem, da je neka oseba ali neka stvar najboljša, najlepša, največja ipd.

(the dobi močan poudarek)

On je najboljši!He is the best!


- pred vrstilnimi števniki

prvithe first
petithe fifth


Pri pogovorih o stvareh na splošno, ponavadi ne uporabljamo določnega člena, saj "the" ne pomeni vseh.

Mize so stare.
Tables are old.Pomeni: Vse mize so stare.
The tables are old. Pomeni: Stare so le te mize, o katerih zdaj govorimo.
B) Nedoločni člen

Nedoločni člen ima dve obliki, in sicer a ter an. Nanaša se na nekaj, kar našemu sogovorniku ni znano. Uporabljamo ga za moški, ženski in srednji spol, vendar samo v ednini.


Uporabljamo ga:

- pred samostalniki, ki predstavljajo nekaj oz. nekoga, ki ga v tistem pogovoru, pismu ipd. omenjamo prvič

Včeraj sem prebral članek.I read an article yesterday.
Mislim, da sem našel bombo.I think I found a bomb.


- pred samostalniki, ki označujejo poklice

Jaz sem mizar.I am a carpenter.
On je nepremičninski agent.He is an estate agent.


- pred samostalniki, ki označujejo narodnost

On je Italijan.He is an Italian.
On je Norvežan.He is a Norwegian.


A uporabljamo pred soglasniki, an pa pred samoglasniki in nemim h-jem.

skodelicaa cup
slonan elephant
uraan hour


Upoštevati pa moramo, da je glas (izgovorjava) pomembnejši od črkovanja. V naslednjih dveh primerih sta začetni črki res enaki (u, samoglasnik), a se izgovarjata drugače.

dežnikan umbrella
univerziteta a university

Začetek besede university izgovorimo z glasom j, kakor da bi bilo črkovano juniversity.

C) Kdaj členov ne uporabljamo?


Členov ne uporabljamo:

- ko se pogovarjamo o splošnih stvareh

Živali so zelo zanimive.Animals are very interesting.

Živali na splošno, torej vse živali in ne le ena določena žival oz. vrsta.


- ko se pogovarjamo o samostalnikih, ki so neštevni*

Potrebujem informacije o ...I need information about ...

*Neštevni samostalniki so tisti, ki jih ne moremo šteti, imajo le edninsko obliko: water (voda), rice (riž), weather (vreme), ... Lahko rečemo tri knjige, dve skodelici, štiri omare (števni samostalniki), ne moremo pa reči dve vodi, tri riže ali pet vremen (neštevni samostalniki).


- ko govorimo o športu

Njegov nečak igra tenis.His nephew plays tennis.


- ko govorimo o dnevih, mesecih, praznikih

Danes je petek.Today is Friday.
Rodila sem se septembra.I was born in September.
Kaj je božič?What is Christmas?


- pred imeni držav*

ŠpanijaSpain
Bil sem na Kitajski. I was in China.


* Pred imeni držav uporabljamo člen the, če:


- te vsebujejo besede state (država), kingdom (kraljestvo), republic (republika), union (unija)

država Argentinathe State of Argentina
Združeno kraljestvothe United Kingdom
republika Poljskathe Republic of Poland
Evropska unijathe European Union


- imena kažejo na več območij

Kanarski otokithe Canary Islands